Koningsdag 2016

Koningsdag: de dag waar ik ieder jaar zo naar uit kijk. Slenteren over de Oranjemarkt, banjeren langs de eindeloos lange rij van mensen die hun waar op kleedjes te  koop aanbieden. Heerlijk! Het hele Nederlandse volk lijkt ineens te verbroederen. Overal zijn mensen die hier op de een of andere manier uiting aan even. Op deze dag wordt gevierd dat onze vorst er een jaartje bij heeft, en op die dag staat Nederland hiervan in het teken.  

 

Nu naar Jezus, een heel andere Koning dan we gewend zijn. Hij is de Koning van een koninkrijk dat, zoals Hij dat zelf zei: niet ‘van deze wereld’ is (Joh 18:36). In mijn beleving bedoelt Hij hiermee te zeggen dat het er in Zijn regering anders aan toe zal gaan. Ook wil Jezus zeggen dat Zijn rijk niet perse geografisch is vastgesteld. 

 

Toch geloof ik dat je wel degelijk de uitwerking van Zijn koninkrijk op deze aarde zichtbaar is. Jezus wil namelijk dat de normen en waarden van de hemel, ook op deze planeet worden gehandhaafd. 

 

Zoals de slogan uit ons Nederlandse wapen het zegt ‘Je mantedrai’, wat ‘Ik zal handhaven’ betekent. Zo wil Jezus dat wij hemelse normen en waarden leren te handhaven. Eigenlijk is dit precies wat Jezus bad in Mattheus 6 vers 10: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”.

 

Heel praktisch komt dit op het volgende neer: zorg voor de armen, bemoedig elkaar, bid voor de zieken en vertel anderen over Jezus. Iets minder kerk-gerelateerd kan je, hoe lastig het soms ook is, dit toch in het leven van alledag toepassen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het eerlijk behandelen van je personeel, het niet creatief willen zijn in je boekhouding, een ander voor laten gaan in de kassa etc. Zo simpel is het eigenlijk!

 

Koning Jezus dienen in het dagelijks leven, dat is het zichtbaar maken van Zijn Koninkrijk. Het leuke is, dat je niet tot 27 april hoeft te wachten en geen oranje T-shirt hoeft te dragen. Je kan hier vandaag al een start mee maken. Just do it!

 

Maarten de Vries

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0